The EU Council finally accepted the Tobacco Directive.

14/03/2014

Ministrowie krajów UE przyjęli nowelizację Dyrektywy Tytoniowej. 26 lutego br. dyrektywę tytoniową poparł Parlament Europejski. Jak poinformowała w piątek Komisja Europejska, po przyjęciu nowych przepisów przez ministrów podpiszą je przewodniczący Rady UE i Parlamentu Europejskiego, a następnie zostaną one opublikowane w oficjalnym Dzienniku Urzędowym UE na przełomie kwietnia i maja. Dwadzieścia dni po jego opublikowaniu, Państwa członkowskie będą miały dwa lata na transpozycję dyrektywy do prawa krajowego.

 


 Treść oficjalna w języku angielskim: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/141... , [dostęp : 14.03.2014r.]